برچسب:

ساخت مسكن

4 مطلب

توزیع رانت جدید در بازار مسکن / مصالح ساختمانی ارزان به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

برنامه‌های دولت برای بازار اجاره مسکن

۱۷ هزار و ۵۰۰ مسکن ملی آماده واگذاری است

کاهش 500 هزارتومانی هزینه ساخت مسکن