برچسب:

سازمان بازرسی

21 مطلب

ورود سه دستگاه نظارتی به عدم تمکین از مصوبات هیات مقررات‌زدایی

نقص در قطعات خودروهای داخلی تعمدی نیست

لزوم ورود سازمان بازرسی و تعزیرات به تخلفات صنعت آلومینیوم کشور

ورود سازمان بازرسی به ۴ بازار

ثبت سفارش بانک مرکزی توسط مجلس و سازمان بازرسی رصد می‌شود

وزارت صنعت توضیح دهد چرا شرکت‌های خودرویی چای وارد کردند

  1. 1
  2. 2