برچسب:

سازمان بازرسی

23 مطلب

مصوبه شورای رقابت برای گرانی خودرو لغو شود

ورود سه دستگاه نظارتی به عدم تمکین از مصوبات هیات مقررات‌زدایی

نقص در قطعات خودروهای داخلی تعمدی نیست

لزوم ورود سازمان بازرسی و تعزیرات به تخلفات صنعت آلومینیوم کشور

ورود سازمان بازرسی به ۴ بازار

ثبت سفارش بانک مرکزی توسط مجلس و سازمان بازرسی رصد می‌شود

وزارت صنعت توضیح دهد چرا شرکت‌های خودرویی چای وارد کردند

  1. 1
  2. 2