برچسب:

سازمان ثبت احوال

19 مطلب

هزینه صدور شناسنامه نوزاد چقدر است؟

خبر مهم برای افراد فاقد شناسنامه

صدور شناسنامه المثنی منتفی شد؟

سرانجام کارت هوشمند ملی ۱۰ میلیون ایرانی به کجا رسید؟

۱۰میلیون ایرانی بدون کارت هوشمندملی

زمان پایان اعتبار کارت‌های ملی غیرهوشمند

کارت‌های ملی قدیمی باطل شد

وقتی کارت ملی هوشمندمان گم شد، چه کنیم؟

آیا امکان تغییر سن در شناسنامه وجود دارد؟

تولید کارت‌های ملی «ایرانی» به‌زودی

سفره قاچاقچیان جمع می‌شود