برچسب:

سازمان ثبت احوال

16 مطلب

سرانجام کارت هوشمند ملی ۱۰ میلیون ایرانی به کجا رسید؟

۱۰میلیون ایرانی بدون کارت هوشمندملی

زمان پایان اعتبار کارت‌های ملی غیرهوشمند

کارت‌های ملی قدیمی باطل شد

وقتی کارت ملی هوشمندمان گم شد، چه کنیم؟

آیا امکان تغییر سن در شناسنامه وجود دارد؟

تولید کارت‌های ملی «ایرانی» به‌زودی

سفره قاچاقچیان جمع می‌شود

اگر کارت ملی هوشمندمان را گم کردیم، چه کنیم؟

  1. 1
  2. 2