برچسب:

سازمان نظام مهندسی ساختمان

11 مطلب

بررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی در ساخت‌وساز

ساخت‌وساز با فروش امضای مهندسان متوفی

احداث ۹۰ درصد ساختمان‌های تهران توسط افراد فاقد صلاحیت

توقف تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان در هیات دولت

تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان

۴.۵ میلیون خانه خالی داریم

۶ هزار تخلف امضافروشی محرز شد

موافق لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم