برچسب:

سبد ارزی

3 مطلب

با سبد ارزی متنوع تب دلار فروکش می‌کند؟

عوامل تاثیرگذار بر شاخص دلار / از جنگ تجاری تا سیاست‌های فدرال‌رزرو