برچسب: سخنگوی دولت
61 مطلب

واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم / رئیس‌جمهور به‌زودی با مردم سخن می‌گوید

آمریکا را به عقب می‌رانیم / به خانواده‌های آسیب دیده حوادث آبان سرکشی شده است

عدم الحاق به FATF وضعیت تحریمی را تشدید خواهد کرد

بحث استعفای رئیس جمهور مطرح نیست / سفر روحانی ربطی به مذاکره با آمریکا ندارد

باید واقعیت تحریم را به مردم می‌گفتیم

تحریم‌های آمریکا تشدید خواهد شد

برقراری تدریجی اینترنت در استان‌های کشور

اعلام استراتژی مسئولان برای مقابله با گرانی

رئیس جمهور خود را فدای مصالح مردم و کشور کرد / احتمال وصل اینترنت برخی استان‌ها