برچسب: سردار سلیمانی
2 مطلب

اطلاعات سردار سلیمانی از احتمال وقوع جنگ

واکنش سردار سلیمانی به استعفای ظریف