برچسب: سرمایه‌ در گردش
8 مطلب

وام ارزان در سال ۹۷ به چه کسانی رسید؟

بانوان سیستان و بلوچستان؛ ۷۵ درصد متقاضیان اشتغال روستایی

سهم سرمایه در گردش؛ ۶۱.۶ درصد