برچسب:

سرمایه‌ در گردش

10 مطلب

اجرای طرح گواهی اعتبار مولد «گام» از هفته آینده

طرح گام بانک مرکزی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

وام ارزان در سال 97 به چه کسانی رسید؟

بانوان سیستان و بلوچستان؛ 75 درصد متقاضیان اشتغال روستایی

سهم سرمایه در گردش؛ ۶۱.۶ درصد