برچسب:

سعید لیلاز

10 مطلب

واکنش سعید لیلاز به انتشار فایل صوتی ظریف

آیا قرارداد ایران و چین مانند ترکمانچای است؟

قیمت واقعی دلار ۱۸ هزار تومان است

افزایش قیمت خودرو هیچ ربطی به خودروسازان ندارد

900 هزار میلیارد تومان دزدی و رانت ارزی تنها در یک سال

چگونه منابع مالی 40 میلیون نفر به 600 هزار نفر منتقل شد؟

رشد 20 درصدی خارج‌گردیِ ایرانی‌هایِ ثروتمند

رانت‌هایی که به خودروسازان می‌رسد