برچسب: سنوات
5 مطلب

عیدی کارگران با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود

عیدی کارگران ساعتی و پاره‌وقت چقدر است؟

واکنش به یک خبر

شناسایی ۳ میلیون نفر غیر نیازمند

بیش از ۹۰ درصد کارگران فاقد امنیت شغلی‌اند