برچسب:

سورنا ستاری

7 مطلب

ما صنعت خودروسازی نداریم

چند داروی کرونا ۳ هفته دیگر وارد بازار می‌شود

۹۸ درصد دارو‌های کشور در داخل تولید می‌شود

با استخدام ایده‌های جوانان را به باد می‌دهیم

صنعت خودرو از مونتاژکاری عبور کرده است

صادرات محصولات هوایی دانش‌بنیان