برچسب:

سیل در گلستان

21 مطلب

دو هزار فقره تسهیلات در اختیار خسارت‌دیدگان قرار می‌گیرد

سیل مازندران و گلستان 350 میلیارد تومان خسارت زد

پرداخت تسهیلات فوری به بنگاه‌های صنعتی گلستان

قصور دستگاه‌های اجرایی در سیل اخیر بررسی می‌شود

مازندران از بحران سیل خارج شد

کاری جز رفع دغدغه مردم نداریم

دولت خسارت ناشی از سیل را جبران می‌کند

300 میلیارد ریال دیگر به گلستان اختصاص یافت

کمک‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی به امداد مردم وظیفه‌ای مهم است

  1. 1
  2. 2