برچسب:

شاخص بهای تولیدکننده

11 مطلب

تورم تولیدکننده ۳۰.۶ درصد افزایش یافت

تورم تولید ۲۶.۹ درصد شد

تورم تولیدکننده مرداد ماه ۱۵.۲ درصد شد

تورم تولیدکننده به ۱۱.۳ درصد رسید

رشد 8.9 درصدی نرخ تورم تولیدکننده