برچسب: شرکت رجا
12 مطلب

نوسازی و بازسازی واگن‌ها اولویت رجا است

بازسازی دوباره واگن‎های ۳۰ تا ۳۹ ساله رجا

اختلاف‌ها بر سر تردد واگن‌های مسن

قطار حومه‌ای از برنامه‌های رجا حذف می‌شود

استرداد اینترنتی بلیت قطار‌ مهیا می‌شود