برچسب:

شعر

8 مطلب

شاعری کن برای خستگی‌ات، شاعری کن نگو غم‌انگیز است

نصب کاشی ماندگار سردر خانه محمدعلی سپانلو شاعر تهران