برچسب:

شمخانی

3 مطلب

بازدید شمخانی از نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر کشور

شمخانی: اجازه نخواهیم داد برخی کشورها روابط ایران و پاکستان را تحت تاثیر قرار دهند

اصل برائت و رافت، سنگ‌بنای نظام قضایی است