برچسب: صادرات پیاز
10 مطلب

پیاز ارزان می‌شود

قیمت پیاز نصف می‌شود

عامل گرانی پیاز مشخص شد

صادرات سیب‌زمینی و پیاز ممنوع شد

سیل پیاز را گران کرد

قیمت پیاز مجدد گران شد

قیمت پیاز و سیب‌زمینی پایین ‌می‌آید؟

پیاز ارزان می‌شود؟

صادرات پیاز و سیب‌زمینی ممنوع شد