برچسب: صادرات گاز ایران
10 مطلب

قیمت گاز صادراتی ایران به عراق چقدر است؟

از سرگیری صادرات گاز ایران به عراق

افزایش ۹ درصدی صادرات گاز ایران

رشد ۶۰ درصدی صادرات گاز ایران در سال ۹۶