برچسب:

صدور کارت ملی

14 مطلب

زمان صدور کارت ملی هوشمند چقدر است؟

افزایش هزینه صدور شناسنامه در سال 1402

تولید چیپ‌های کارت ملی مقرون به صرفه نیست

کارت‌های ملی تا پایان شهریورماه صادر می‌شوند

علت تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند

آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند

۱۶۰ سال برای دریافت کارت ملی منتظر باشید

آخرین وضعیت صدور کارت هوشمند ملی

پیشنهاد درج نام مادر در کارت ملی به کجا رسید؟

چرا کارت ملی هوشمند به همه نرسید؟