برچسب:

صندوق توسعه مسکن

2 مطلب

صندوق توسعه مسکن راه‌اندازی می‌شود / تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بخش مسکن توسط بانک‌ها

مکلف شدن بانک‌ها به تأمین ۳۶۰۰۰۰ میلیارد تومان برای مسکن / صندوق توسعه مسکن راه‌اندازی می‌شود