برچسب: صنعت خودرو
184 مطلب

خودرو گران نشود، خودروسازان تعطیل می‌شوند

رویکردهای جهانی تقویت صنعت خودرو

درخواست آزادسازی قیمت خودرو از وزیر صنعت

راهکارهای ساماندهی بازار خودرو از نگاه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس

۶ بازیگر اصلی بازار خودرو ایران را بشناسید

مگر می‌شود قیمت همه چیز افزایش یابد اما قیمت خودرو ثابت بماند!؟

آینده بازار داخلی خودرو در دست چین

فرهنگ خدمات‌رسانی باید تقویت شود

درخواست آزادسازی قیمت خودرو

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 13