برچسب:

صنعت فولاد

45 مطلب

چشم‌انداز فولاد در سال 97؛ در حسرت صادرات

چگونه صنعت فولاد آمریکا به گل نشست؟

بنگاه‌های تامین‌ اجتماعی تنها 9 درصد از بازار سرمایه را شامل می‌شود

نجات صنعت فولاد از رکود توسط صادرات

20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز صنعت فولاد است

۳۴ درصد ظرفیت صنعت فولاد غیر فعال است

صنایع معدنی به 8.4 میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد