برچسب:

طرح تحول سلامت

17 مطلب

فقط در حد ضرورت باید در سبک زندگی مردم مداخله کرد

دولت چقدر به تامین اجتماعی بدهی دارد؟

طرح تحول سلامت متوقف نخواهد شد

کدام پزشکان نجومی بگیر هستند

قیمت دارو تغییر نمی‌کند

ربیعی: باید آزادی مردم را تضمین کنیم

اجازه نمی‌دهیم هزینه درمان افزایش یابد

بحران نقدینگی در صنعت دارو

ادامه طرح تحول سلامت با خطای کمتر

اجرای طرح تحول سلامت برای مردم است

۱۲هزار مشاور تغذیه در طرح تحول سلامت

  1. 1
  2. 2