برچسب:

عرضه اولیه اپال

13 مطلب

عرضه اولیه اپال چگونه پایان یافت؟ / به هر متقاضی چقدر رسید؟

اپال بخریم یا نخریم؟

آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره عرضه اولیه هفته بعد / عرضه اولیه اپال چه شد؟

علت لغو عرضه اولیه اپال چه بود؟

عرضه اولیه این هفته چیست؟