برچسب:

عزت الله ضرغامی

3 مطلب

برای مبارزه با «مافیا» و «هزار فامیل» آماده‌ام

شعار من این است؛ «ضرغامی، روحانی نیست»