برچسب: علی صالح آبادی
2 مطلب

جزئیات جدید از عملیات بازار باز

روایتی از رفتارهای مختلف گروه‌های فشار در بورس/هیچ جلسه خصوصی با شخص رئیس‌جمهور نداشتم