برچسب:

علی صالح آبادی

3 مطلب

عرضه اولیه دو زیرمجموعه بانک توسعه صادرات

جزئیات جدید از عملیات بازار باز

روایتی از رفتارهای مختلف گروه‌های فشار در بورس/هیچ جلسه خصوصی با شخص رئیس‌جمهور نداشتم