برچسب: فارس
11 مطلب

خروج پتروشیمی خلیج فارس از مدیریت «نوری»

مشارکت مردم برای کاهش مصرف برق در ساعات اوج لازم است

ذخیره آب ۴ سد فارس منفی است

توسعه حمل‌و‌نقل ریلی باعث رونق گردشگری ریلی می‌شود

۱۳ هزار طرح‌ صنعتی فعال در فارس

مسئله آب کشور امنیتی شد

وجود ۸ بیمار مشکوک به تب کنگو در فارس