برچسب:

فروش اموال مازاد بانکی

10 مطلب

در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت تسریع کنید

277 دامداری و 1246 کارخانه در لیست اموال مازاد بانک‌ها

لزوم برخورد جدی و قاطع با موارد تخطی از قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور

آخرین وضعیت اصلاح نظام بانکی / 12000 میلیارد تومان از اموال بانک‌ها در یکسال گذشته فروخته شد

تعیین تکلیف اموال مازاد بانک شهر

رشد ۳۷۰ درصدی فروش اموال مازاد بانک‌ها