برچسب:

فروش اموال مازاد بانکی

10 مطلب

در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت تسریع کنید

277 دامداری و 1246 کارخانه در لیست اموال مازاد بانک‌ها

لزوم برخورد جدی و قاطع با موارد تخطی از قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور

آخرین وضعیت اصلاح نظام بانکی / 12000 میلیارد تومان از اموال بانک‌ها در یکسال گذشته فروخته شد

تعیین تکلیف اموال مازاد بانک شهر

فروش اموال مازاد بانک‌ها با ارزهای دیجیتال

رشد ۳۷۰ درصدی فروش اموال مازاد بانک‌ها