برچسب:

فقر مطلق

14 مطلب

خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسید!

ویروس کرونا چه تاثیری بر فقر جهانی دارد؟

خط فقر در تهران ظرف ۲ سال ۸۰ درصد افزایش یافت

فقر مطلق یک میلیون نفر با پرداخت خسارات تصادف

فقیرترین کشورهای جهان کدامند؟

7 هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق

۳۳ درصد جمعیت در «فقرمطلق»

فقرزدایی: پیکار با فقر یا بازی با آمار

یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی‌شود

دولت مساله افزایش اشتغال و مقابله با فقر مطلق را پیگیری می‌کند