برچسب:

قانون چک

20 مطلب

اقدام عجیب بانک‌ها در درج کد رهگیری چک‌های برگشتی

کاهش ۲۸ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در سال گذشته

نفس‌های آخر چک بی‌محل

مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی

راه جدید بانک‌ها برای پاس کردن چک‌ها

شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی

خداحافظی با چک‌های بی‌محل

  1. 1
  2. 2