برچسب:

قانون چک

34 مطلب

قانون جدید چک اجرایی می شود؟

مزایای استفاده از چک الکترونیک

شرایط جدید پاس کردن چک بانکی

شرایط اقتصادی، مبلغ چک‌های برگشتی را بالا برد

آنچه در مورد قانون جدید چک نمی‌دانید

دسته چک‌های جدید از یک ماه آینده توزیع می‌شوند

از شنبه با دقت چک بکشید

اطلاعیه بانک مرکزی درباره قانون جدید چک