برچسب:

قاچاق سیگار

7 مطلب

گرانی، قاچاق و فروش سیگار را کاهش داد

قاچاق سیگار نصف شد

مقصد نامشخص سیگارهای تولیدی ژاپنی‌ها در ایران / سرمایه‌هایی که از کشور قاچاقی خارج می‌شوند

قاچاق سیگار ۵۰ درصد کاهش یافت

افزایش 33 درصدی تولید سیگار در کشور

عواملی که قاچاق سیگار را کاهش می‌دهد

برآورد قاچاق و مصرف سیگار در کشور