برچسب:

قبض برق

13 مطلب

قبض‌های برق از اول آبان ماه چه تغییری می‌کند؟

برق رایگان شامل چه کسانی می‌شود؟

قبض برق خود را پرداخت کنید

برق گران نشده است

قبض‌های کاغذی برق از اول مهر حذف می‌شوند

صورت‌حساب برق پرمصرف‌ها ماهیانه می‌شود

برق امسال چقدر گران می‌شود؟

حذف قبوض کاغذی با دستور رئیس جمهور

ارز بر قیمت برق تاثیر نگذاشت

راهی برای کاهش قبض برق تهرانی‌ها