برچسب:

قیمت حامل‌های انرژی

5 مطلب

قیمت بنزین گران می‌شود؟

تصمیم‌گیری درباره سازوکار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور

افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیازی به مصوبه مجلس ندارد

کاری می‌کنیم که مردم افزایش قیمت‌های سال آینده را تحمل کنند!