برچسب:

قیمت دلار آزاد

34 مطلب

نقشه بانک مرکزی برای دلار / افزایش قیمت دلار تعمدی است؟

قیمت دلار امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ چقدر شد؟

قیمت دلار امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ چقدر شد؟

قیمت دلار امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ چقدر شد؟

صعود دوباره قیمت دلار/ ۹ خرداد ۱۴۰۰دلار چقدر شد؟

صعود دلار به کانال قیمت جدید

قیمت دلار امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ چقدر شد؟

قیمت دلار امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ چقدر شد؟

قیمت دلار امروز یک اردیبهشت ۱۴۰۰ چقدر شد؟

قیمت دلار امروز ۲۴ اسفند ۹۹ چقدر شد؟