خبر فوری : فوری/ آمریکا به ایران آخرین فرصت احیای برجام را داد
برچسب:

قیمت دلار نیمایی

18 مطلب

عرضه ارز تا کجا ادامه دارد؟

دلار نیمایی 28 هزار و 500 تومان! / کنترل دستوری بازار ادامه دارد

قیمت دلار امروز 9 دی 99 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 6 دی 99 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 3 دی ماه 99 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 23 آذر 99 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 22 آذر 99 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 19 آذر 99 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 18 آذر 99 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 16 آذر 99 چقدر شد؟

قیمت دلار 15 آذر 99 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 12 آذر 99 چقدر شد؟

قیمت دلار امروز 11 آذر 99 چقدر شد؟

  1. 1
  2. 2