برچسب: قیمت سیب زمینی
10 مطلب

سیب زمینی ارزان‌تر می‌شود

سیب زمینی از هفته بعد ارزان می‌شود

متهمان گرانی سیب‌زمینی

هندوانه ارزان شد

قیمت سیب زمینی در آستانه ۱۰۰۰۰ تومان

سیب‌زمینی یک ماه دیگر ارزان می‌شود

سیل پیاز را گران کرد

قیمت پیاز و سیب‌زمینی پایین ‌می‌آید؟

سیب زمینی‌های مرگبار