برچسب: قیمت موز
9 مطلب

موز 5000 تومان ارزان شد

افزایش قیمت موز در بازار مقطعی است

ثبات قیمت میوه در بازار

قیمت موز به ۷ هزار تومان رسید

قیمت موز از مرز تا بازار افزایش می‌یابد