برچسب:

مدیریت ارز

2 مطلب

نسخه قلع و قمع سه ماهه نقدینگی و تورم!/ دلار کمتر از ۲۰ هزارتومان ممکن است؟