برچسب:

مستمری‌بگیران

39 مطلب

حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟/ مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت واریز می‌شود؟

میزان افزایش حقوق بازنشستگان کم می‌شود؟

واریز مستمری کمیته امداد و بهزیستی تمام شد؟

مستمری‌بگیران از کارافتاده را دریابید

حداقل میزان افزایش مستمری بازنشستگان در ۱۴۰۱