برچسب:

معیشت

12 مطلب

چه بودجه‌ای مخرب است؟

فشار مضاعف بر معیشت کارگران

پیشنهادهای کارگران برای اصلاح دستمزد

شاغلینی که نقشی در تولید ندارند

افزایش دستمزدها راهکار خروج از رکود

واقعی کردن نرخ ارز در تضاد با وعده حذف فقر مطلق