برچسب:

ممنوعیت تردد

3 مطلب

هر گونه مسافرت و جابجایی بیماران کرونایی ممنوع است

جزئیات ممنوعیت‌ تردد در ۱۳ فروردین

اعلام محدودیت و ممنوعیت تردد تا ۱۷ فروردین