موضوعات داغ:
برچسب: ناوگان ریلی
10 مطلب

توسعه ناوگان ریلی با ورود ۴۵ لکوموتیو

نرخ بازگشت سرمایه در بخش ریلی مسافری پایین است

۳۹۷ واگن فرسوده تا پایان تیر از ناوگان ریلی خارج می‌شوند