برچسب:

ناو جنگی

2 مطلب

ناو آبراهام لینکلن به خلیج فارس رسید

رشد چشمگیر صنعت دریایی ایران