برچسب:

نرخ دستمزد سال 99

5 مطلب

سرانجام تعیین حق مسکن کارگران به کجا رسید؟

درآمد کارگران در سال ۹۹ به چقدر رسید؟

جلسه تعیین دستمزد ٩٩ امروز تشکیل می‌شود

تعیین دستمزد سال ۹۹ به شرایط پس از بحران موکول شود