برچسب:

نرخ رشد

11 مطلب

رشد ۹ ماهه پارسال ۲٫۲درصد شد/خروج از رکود آغاز شده است؟

امسال وضعیت اقتصادی مردم بهتر می‌شود؟

امسال اقتصاد خانوارها بهتر می‌شود؟

مهم‌ترین چالش اقتصادی در سال ۹۹ چیست؟

چرا رشد اقتصادی مثبت نماند؟

شوک نفتی به رشد؛ افت ۸درصدی نرخ رشد