موضوعات داغ:
برچسب: نرخ رشد
7 مطلب

چرا رشد اقتصادی مثبت نماند؟

شوک نفتی به رشد؛ افت ۸درصدی نرخ رشد