برچسب:

نرخ رشد

8 مطلب

مهم‌ترین چالش اقتصادی در سال ۹۹ چیست؟

چرا رشد اقتصادی مثبت نماند؟

شوک نفتی به رشد؛ افت ۸درصدی نرخ رشد