برچسب: نرخ رشد
6 مطلب

چرا رشد اقتصادی مثبت نماند؟

شوک نفتی به رشد؛ افت ۸درصدی نرخ رشد