برچسب: نرخ رشد اقتصادی
2 مطلب

نرخ رشد اقتصادی منفی شد / صنعت منفی‌ترین نرخ رشد

بهبود رتبه اعتباری روسیه