برچسب:

نرخ رشد اقتصادی

12 مطلب

جدال مرکز آمار و بانک مرکزی ادامه دارد / رشد اقتصادی مثبت است یا منفی؟

اوضاع اقتصادی در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟

اقتصاد در سال ۹۹ رکودی خواهد بود

نقدینگی در سال آینده چقدر رشد می‌کند؟ / ادامه سیاست‌های تورم‌زا بانک مرکزی

داود سوری، اقتصاددان در تجارت‌نیوز / اقتصاد ایران در سال آینده چه خواهد شد؟

وضعیت اقتصادی چه می‌شود؟ / پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران از نگاه 4 اقتصاددان

نرخ رشد اقتصادی منفی شد / صنعت منفی‌ترین نرخ رشد

بهبود رتبه اعتباری روسیه