برچسب:

نفت آمریکا

67 مطلب

کاهش قیمت نفت با انتظار برای افزایش تولید آمریکا

کاهش صادرات نفت آمریکا به آسیا

تداوم کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

رکورد تولید نفت در آمریکا شکسته شد

دکل‌های حفاری نفت آمریکا افزایش یافت

قیمت نفت آمریکا به کمتر از ۶۰ دلار کاهش یافت

قیمت‌ نفت افزایش یافت

عبور تولید نفت آمریکا از مرز ۱۱ میلیون بشکه

قیمت نفت آمریکا از ۶۳ دلار فراتر رفت

قیمت نفت کاهش یافت

مهار رشد قیمت نفت با افزایش تولید آمریکا

قیمت نفت کاهش یافت