برچسب:

نفت سبک ایران

14 مطلب

کاهش قیمت نفت ایران با افزایش تولید آمریکا

قیمت نفت سبک ایران 2.43 دلار افزایش یافت

کاهش قیمت نفت سبک ایران به زیر 60 دلار

قیمت نفت ایران به زیر 65 دلار رسید

میانگین قیمت نفت سبک ایران در سال 2018

قیمت نفت سبک ایران در مرز 70 دلار

بیشترین و کمترین قیمت نفت سبک ایران

قیمت نفت سبک ایران در سال 2017

افزایش میانگین قیمت نفت خام ایران

قیمت نفت خام سبک ایران به 53 دلار رسید