موضوعات داغ:
برچسب: نقص فنی
4 مطلب

ایراد فنی قطار تهران-مشهد جزئی بود