برچسب:

نیروگاه اتمی

1 مطلب

ژاپن با فعالیت یک نیروگاه برق اتمی موافقت کرد